Om nettleige

Kva er nettleige, og kvifor må eg betale det?

Nettleige er prisen du betaler for å vera tilknytta straumnettet.

Denne prisen er uavhengig av det du betaler til kraftleverandøren din. Alle forbrukarar må betale nettleige til sitt nettselskap. Nettleiga skal mellom anna dekke drift og investeringar i nettet. Nettutvidingar, oppgraderingar og auka avgifter frå myndighetene vil gi auka nettleige.

Gasta Design