Målaravlesing

Kvifor må eg lese av straummålaren min?

Du må lese av straummålaren din for at du skal få ein riktig faktura for nettleige. Dersom du ikkje leser av målaren din, vert forbruket ditt stipulert.

Kva tid får me automatisk målaravlesing?

Fitjar Kraftlag SA skal begynne utrullinga av AMS-målarar i løpet av mars 2018.

Gasta Design