Straumstans 06.12.17

Grunna arbeid på høgspentnettet blir det straumstans for trafokrets Vik og Tveita. 06.12.17 mellom kl.09.00 og 14.00. Anlegg må reknast som spenningsførande sjølv om straumen er borte.

Hans Christian Helland